Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Το www.tozempili.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου του ελληνικoύ καταστήματος «ΤΟ ΖΕΜΠΙΛΙ», που εδρεύει στη ΡΩΜΑΝΟΥ 42 ΠΕΡΑΙΑ στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 108606498 / ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος του “ ΤΟ ΖΕΜΠΙΛΙ”, που βρίσκεται στην διεύθυνση www.tozempili.gr Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η τυχόν συναλλαγή σας μαζί μας μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδα www.tozempili.gr διέπεται από τους παρακάτω όρους και η συναλλαγή σας μαζί μας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

ΤΟ ΖΕΜΠΙΛΙ, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. ΤΟ ΖΕΜΠΙΛΙ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

Χρήση της Ιστοσελίδας του «ΤΟ ΖΕΜΠΙΛΙ» Κατά την επίσκεψή σας και τη χρήση του Ιστοτόπου οφείλετε να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις συμβάσεις του Διεθνούς Δικαίου και να απέχετε από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του παρόντος Ιστοτόπου ή γενικότερα από κάθε άλλη δραστηριότητα η οποία δεν επιτρέπει τη σωστή λειτουργία του.

Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον παρόντα Ιστότοπο για:

Αποστολή, δημοσίευση, μετάδοση μέσω e-mail ή με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου όπως πορνογραφικού, άσεμνου, δυσφημιστικού, εξυβριστικού, απειλητικού, παράνομου ή άλλου υλικού που θα μπορούσε να αποτελεί ή να προτρέπει σε παράνομη συμπεριφορά και/ ή που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, της ανηλικότητας ή προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.

Αποστολή, δημοσίευση, μετάδοση μέσω με e-mail ή με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα χρήσης ή μετάδοσης (όπως ενδεικτικά εσωτερικές πληροφορίες, και/ ή εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν στα πλαίσια εμπορικών, εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας).

Αποστολή, δημοσίευση, μετάδοση μέσω με e-mail ή με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών. Η θελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. Η παρακολούθηση ή αντιγραφή του περιεχομένου του Ιστοτόπου με τη χρήση robot, bot, spider, crawler ή άλλης αυτοματοποιημένης ή μη διεργασίας.

Σε περίπτωση παραβίασης των ως άνω, υπέχετε ευθύνη αποζημίωσης απέναντι στο «ΤΟ ΖΕΜΠΙΛΙ» του ελληνικου καταστήματος «ΤΟ ΖΕΜΠΙΛΙ» για κάθε ζημία και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαστικών εξόδων και αμοιβής δικηγόρου) που τυχόν υποστεί. Εάν για τη χρήση κάποιας υπηρεσίας του Ιστοτόπου μας απαιτείται το άνοιγμα λογαριασμού θα πρέπει να παράσχετε ακριβή και αληθή στοιχεία και να διαλέξετε έναν προσωπικό κωδικό και όνομα χρήστη.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με τον λογαριασμό σας.

ΤΟ ΖΕΜΠΙΛΙ του ελληνικου καταστήματος «ΤΟ ΖΕΜΠΙΛΙ» δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκληθεί σε σας σαν αποτέλεσμα της χρήσης του κωδικού ή του λογαριασμού σας από τρίτο μέρος, είτε εν γνώσει σας είτε όχι. Εγγυάστε ρητώς ότι έχετε συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας σας και έχετε την εξουσία από το νόμο να περιέλθετε στην παρούσα συμφωνία και να κάνετε χρήση των υπηρεσιών του «ΤΟ ΖΕΜΠΙΛΙ» του ελληνικου καταστήματος «ΤΟ ΖΕΜΠΙΛΙ» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης. Εάν αγοράζετε ή πωλείτε προϊόντα χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα του «ΤΟ ΖΕΜΠΙΛΙ» του ελληνικου καταστήματος «ΤΟ ΖΕΜΠΙΛΙ» εγγυάστε περαιτέρω ότι έχετε την εξουσία σύμφωνα με το νόμο να περιέλθετε σε δεσμευτικές συμφωνίες για την αγορά ή πώληση αγαθών.

Σε κάθε περίπτωση το «ΤΟ ΖΕΜΠΙΛΙ» του ελληνικου καταστήματος «ΤΟ ΖΕΜΠΙΛΙ» διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχομένο του Ιστοτόπου του «ΤΟ ΖΕΜΠΙΛΙ» του ελληνικου καταστήματος «ΤΟ ΖΕΜΠΙΛΙ», συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, επωνυμιών, διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, διασχηματισμών, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων και γενικά κάθε είδους υλικού, αποτελεί αντικείμενο διανοητικής ιδιοκτησίας του «ΤΟ ΖΕΜΠΙΛΙ» του ελληνικου καταστήματος «ΤΟ ΖΕΜΠΙΛΙ» και προστατεύεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις και συμβάσεις περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, “φόρτωση (download)”, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του «ΤΟ ΖΕΜΠΙΛΙ» του ελληνικου καταστήματος «ΤΟ ΖΕΜΠΙΛΙ» Αποζημίωση Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του «ΤΟ ΖΕΜΠΙΛΙ» του ελληνικου καταστήματος «ΤΟ ΖΕΜΠΙΛΙ» οποιαδήποτε αγωγή ή προβληθεί οποιαδήποτε αξίωση, απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ή από οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με το λογαριασμό σας ή από δραστηριότητα τρίτου προσώπου που έχει πρόσβαση στον Ιστοτόπο μας, χρησιμοποιώντας το δικό σας λογαριασμό, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να παρέμβετε υπέρ του «ΤΟ ΖΕΜΠΙΛΙ» του ελληνικου καταστήματος «ΤΟ ΖΕΜΠΙΛΙ» σε τυχόν σχετική δικαστική διαδικασία καθώς και να την αποζημιώσετε στην περίπτωση που αυτή υποχρεωθεί σε καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σε κάθε περίπτωση συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, θα τηρείται ο Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής ο «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» ή «ΓΚΠΔ»), καθώς και η εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία αναφορικά με τη θέσπιση νομοθετικών μέτρων για την εφαρμογή του ΓΚΠΔ.

Παρακαλείσθε σε κάθε περίπτωση όπως διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, τον τρόπο χειρισμού τους, τους σκοπούς για τους οποίους τις χρησιμοποιούμε, τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί μας σε περίπτωση ενδοιασμών σχετικά με τη χρήση τους, τρίτους πιθανούς αποδέκτες αυτών, το χρονικό διάστημα για το οποίο αποθηκεύονται, καθώς και τα σχετικά δικαιώματά σας βάσει του ΓΚΠΔ.

Καλάθι αγορών